Algemene Voorwaarden

Artikel  1. Toepasselijkheid

1.1          De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op www.devlinderhoutenspeelgoed.nl 
                en www.instellingen.devlinderhoutenspeelgoed.nl aantreft.

1.2          Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door De Vlinder schriftelijk / digitaal worden vastgelegd.

1.3          Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van De Vlinder.

1.4          De Vlinder is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant
                voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

2.1          Een overeenkomst met De Vlinder komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de
                klant opgegeven e-mailadres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2.2          De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar
                winkel@devlinderhoutenspeelgoed.nl

2.3          Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (=factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in
                originele staat en niet beschadigd zijn. Het risico en de kosten van retourzending zijn voor de klant.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1          Alle prijzen op www.devlinderhoutenspeelgoed.nl en www.instellingen.devlinderhoutenspeelgoed.nl zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.2          Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

3.3          Producten blijven eigendom van De Vlinder tot ontvangst van betaling van het door u bestelde product of de producten.

Artikel 4. betaling

4.1          Bij bestellingen via www.devlinderhoutenspeelgoed.nl en www.instellingen.devlinderhoutenspeelgoed.nl kan op de volgende wijze worden betaald:  

                - particulieren betalen via Ideal,
                - kindercentra bestellen op rekening met een betalingstermijn van 30 dagen.

4.2          Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, deze zijn afhankelijk van de voorwaarden van Postnl.
                Voor artikelen met uitzonderlijke maten en/of gewichten worden extra transportkosten berekend.

                De kosten van een verzending naar het buitenland zijn afhankelijk van de voorwaarden van Postnl.
                
Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1          Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd op het opgegeven afleveradres. De Vlinder verwerkt de bestellingen op dinsdag en donderdg, waarna ze
               (na bericht vanuit ons) afgehaald of verzonden worden.

5.2          De Vlinder draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het moment van bezorging bij de klant, tenzij
                schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3          Wanneer de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, stelt De Vlinder de klant  zo spoedig mogelijk op de hoogte via telefoon of
                e-mail. Het eventuele (aan)betaalde bedrag zal uiterlijk binnen veertien dagen worden terugbetaald.

Artikel 6. Retourneren

6.1          Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3)

6.2          Terugbetaling in geval van retour gestuurd vindt plaats binnen veertien dagen na de retourdag.

6.3          Retournering is enkel mogelijk met vermelding van bestelnummer en beschrijving van artikel(en).

                Graag met vermelding van reden.

6.4          Het risico en de kosten van retourzending zijn voor de klant.

6.5          Is het retour gezonden product beschadigd of vertoont het duidelijke gebruikssporen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig vergoed.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1          Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers wordt verleend. Na toekenning van
                de garantieschade door De Vlinder, maakt De Vlinder een keuze uit de volgende mogelijkheden: 
                - herstellen van de schade
                - vervangen van een beschadigd onderdeel
                - vervangen van het beschadigde product.

7.2          Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de klant in
                rekening worden gebracht.

7.3          De Vlinder is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of
                grove schuld door De Vlinder.

7.4          Als De Vlinder om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan
                de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.5          In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

Wij verwerken uw bestellingen op dinsdag en donderdag, waarna ze (na bericht vanuit ons) afgehaald of verzonden worden.

winkel@devlinderhoutenspeelgoed.nl | 040-2111488 |