Privacy Beleid

Privacyverklaring De Vlinder houten speelgoed
De Vlinder houten speelgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Vlinder houten speelgoed kan persoonsgegevens over u verwerken voor de volgende doelen:
- het afleveren van goederen en diensten;
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
- bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- het afhandelen van uw betaling.
De Vlinder houten speelgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Welke persoonsgegevens wij verwerken
De Vlinder houten speelgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens:
- voor- en achternaam 
- bedrijfsnaam
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres
- IP-adres 
- bankrekeningnummer
 
Bewaartermijn
De Vlinder houten speelgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard, na het laatste contact. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van De Vlinder houten speelgoed, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
Facturatie en andere administratieve gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn rust, bewaren we voor de duur van de vastgestelde bewaartermijn.
De Vlinder houten speelgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals onze belastingaangifte.
De Vlinder houten speelgoed maakt op haar website geen gebruik van cookies De Vlinder houten speelgoed verzamelt geen gegevens over uw surfgedrag. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
De Vlinder houten speelgoed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van De Vlinder houten speelgoed tussen zit.
 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar winkel@devlinderhoutenspeelgoed.nl.
De Vlinder houten speelgoed zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
De Vlinder houten speelgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op De Vlinder houten speelgoed.
Deze privacyverklaring is geldig voor de volgende website en onderdelen die eigendom zijn van De Vlinder houten speelgoed:
https://devlinderhoutenspeelgoed.nl
https://www.devlinderhoutenspeelgoed.nl/shop/
https://instellingen.devlinderhoutenspeelgoed.nl
 
Gegevens
De Vlinder houten speelgoed
Kanaaldijk-Noord 111
5642 JA Eindhoven
Telefoon: 040-2111488
E-mailadres: winkel@devlinderhoutenspeelgoed.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Eindhoven:  17055022
BTW-nummer: NL082636187B01
 
winkel@devlinderhoutenspeelgoed.nl | 040-2111488 |